حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور برچسب

کلاس تابستانی

آغاز کلاس های تابستانی حوزه علمیه اصفهان ویژه طلاب و فرزندان

مدیر مرکز آموزش های کاربردی حوزه علمیه اصفهان از آغاز کلاس های تابستانی حوزه علمیه اصفهان برای طلاب، روحانیون و فرزندان دختر و پسر آنها با رعایت پروتکل های بهداشتی خبر داد.