حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور

تصویر

گزارش تصویری از اختتامیه مسابقات فوتسال و والیبال هفتمین جشنواره ورزشی طلاب حوزه علمیه اصفهان

گزارش تصویری از اختتامیه مسابقات فوتسال و والیبال هفتمین جشنواره ورزشی طلاب حوزه علمیه اصفهان نتایج فوتسال: ۱_فضلاء ۲_امام صادق علیه السلام خوراسگان ۳_رکن الملک نتایج والیبال: ۱_جده بزرگ اصفهان ۲_امام صادق علیه السلام خوراسگان…