حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور

تصویر

گزارش تصویری از آغاز به کار مرکز واکسیناسیون حوزه علمیه اصفهان ویژه طلاب خواهر و برادر

مرکز واکسیناسیون ویژه طلاب خواهر و برادر حوزه علمیه اصفهان در مجتمع آموزش ها کاربردی حوزه علمیه اصفهان از تاریخ ۲۱ الی ۲۶ شهریور در دو نوبت صبح و عصر راه اندازی شد.